Η Ρεφλεξολογια είναι μια φυσική μέθοδος που εφαρμόζεται ασκώντας πιέσεις σε συγκεκριμένα σημεία στα χέρια και στα πόδια. Τις περισσότερες φορές γίνεται στα πέλματα.

Στο πέλμα, υπάρχουν σημεία που αντιστοιχούν σε πολλά όργανα και συστήματα του σώματος. Αυτά τα σημεία είναι κατανεμημένα με τέτοιο τρόπο, σαν να βλέπουμε τον ανατομικό χάρτη του σώματος. Έχοντας όλο το σώμα να αντικατοπρίζεται στο πέλμα, η μέθοδος παραδίδεται συνολικά στον οργανσιμό, με δυνατότηα να εφαρμοστεί για όλα τα συστήματα . Βασίζεται στην αρχή των ζωνών και ενεργεί προκαλώντας μια ακούσια διέγερση αντανακλαστκών σημείων, με σκοπό την βελτίωση πασχόντων οργάνων.

Εν απουσία οποιασδήποτε ασθένειας ή ανισορροπίας, η Ρεφλεξολογία μπορεί να θεωρηθεί πολύ αποτελεσματική στην διατήρηση της καλής υγείας και στην πρόληψη.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Δουλεύοντας μια τεχνική πίεσης και μάλαξης στα πέλματα

Η Ρεφλεξολογία είναι μια μέθοδος που μέσω της εφαρμογής διαφόρων πιέσεων στα άκρα μας, ενεργοποιεί το ανοσοποιιτικό σύστημα. Τα αποτελέσματα που έχουν διαπιστωθεί απο την αγωγή αυτή πάνω σε πλήθος ασθενειών, έχουν οδηγήσει τους ερευνητές στην περεταίρω διερεύνηση της μεθόδου.

Βασίζετε στην αλληλεπίδραση αντανακλαστικών σημείων που βρίσκονται στα άκρα μας, χέρια και πόδια, τα οποία αντανακλούν σε διάφορα όργανα και συστήματα στον οργανισμού μας, με απότερο σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού μας. Λόγο των αποτελεσμάτων που παραδίδει στον οργανισμό μας, εδω και αρκετά χρόνια έχει αρχίσει να μελετάτε παγκόσμια η λειτουργία της, καθώς είναι μια υποστηρικτική μέθοδος χωρίς παρενέργειες, με επιθυμητά ως προς τον οργανισμό αποτελέσματα.