Εδώ και πολλά χρόνια γίνονται έρευνες παγκοσμίως για την επίδραση της Ρεφλεξολογίας πάνω σε διάφορα θέματα του οργανισμού μας. Το αξιοπερίεργο είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε ακόμη στην αναφορά της ύπαρξης της μεθόδου αυτής και στην προσπάθεια της ενημέρωσης για την εφαρμογή της.

Ένα από τα προβλήματα στις μαμάδες στην μετεγχειρητική περίοδο της καισαρικής τομής είναι ο πόνος, που επηρεάζει την πρώιμη σχέση μεταξύ μαμάδων και νεογέννητων. Η έγκυρη πρόληψη του πόνου αποτρέπει τις παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει ο πόνος, διευκολύνει την ανάρρωση του ασθενούς, μειώνει το κόστος της αποθεραπείας μειώνοντας ή εξαλείφοντας την απόγνωση της μαμάς και αυξάνοντας την σχέση μεταξύ μαμάς-βρέφους.

Ο σκοπός σε αυτή την έρευνα ήταν να προσδιορίσει την επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον μετεγχειρητικό πόνο της καισαρικής τομής. Αυτή η έρευνα είναι μια τυχαιοποιημένη μελέτη ελέγχου, που έγινε στο Mustafa Khomeini στο Ιράν τον Απρίλιο του 2011. Αυτό έγινε σε έγκυες που είχαν μια εκλεκτική καισαρική τομή και πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης για την μελέτη.

Η αναλογική κλίμακα χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει την ένταση του πόνου πριν, άμεσα και 90 λεπτά μετά την διεξαγωγή 5 λεπτών Ρεφλεξολογίας.

Ζωτικής σημασίας σημάδια καταγράφηκαν και μετρήθηκαν. Η ένταση του πόνου βρέθηκε ότι μειώθηκε μετά την μεσολάβηση της Ρεφλεξολογίας. Επίσης υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τα όρια της έντασης του πόνου και της αίτησης για παυσίπονα.

Σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα η Ρεφλεξολογία μπορεί να  θεωρηθεί σαν μια συμπληρωματική μέθοδος στην μείωση του πόνου της καισαρικής τομής αποτελεσματικά και στην μείωση του ποσοστού της χρήσης των φαρμάκων και των παρενεργειών τους.

Πηγή: MomsMagazine

Έρευνα: ncbi.nlm.nih.gov